MALİ MÜŞAVİRLERİ ÜZECEK KANUN ÇIKIYOR
Tarih: 9.07.2016 / Köşe Yazıları

Mali Müşavirler Cezaya Ortak olacak  

Son günlerde TBMM’de çıkması beklenen  torba yasa ile getirilen bir düzenleme de muhasebecileri üzecek nitelikte.

Düzenleme ile işverenler tarafından internet veya elektronik ortamda SGK’ya verilmesi gereken her türlü bilgi ve belgenin defter ve kayıtlara uygun olmamasından işverenle birlikte  mali müşavirler ve yeminli mali müşavirleri müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulacak.
Söz konusu düzenleme muhasebecileri çok ciddi bir yükümlülüğün altına sokuyor.

Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra ; bir çok mali müşavir, mükellefleri için büyük sorumluluk alacaklarından büyük bir stres ve sıkıntı içine girmeleri kaçınılmaz.

Mükelleflerine gelen İdari Para Cezalarından dolayı sorumlu olacak olan Mali Müşavir kazandığı veya kazanacağı paranın büyük kısmını mükelleflerin cezası için ilgili kurumlara ödeme mecburiyetinde kalacaktır.

 Kısacası bundan sonra Mali Müşavirler yandı  !

MALİ MÜŞAVİRLERİ ÜZECEK KANUN ÇIKIYOR